112/2010. (VI. 3.) számú határozata – Likviditási hitelkeret módosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
112/2010. (VI. 3.) számú határozata

A Képviselő-testület a 2009. október 19-től (szerződéskötéstől) 2010. október 19-ig tartó futamidejű, 75 000 000 Ft összegű folyószámlahitel (likviditási hitel) összegének 85 000 000 Ft összegre történő átmeneti módosítását hagyja jóvá a 2010. júniusi dunai árvíz védekezési költségei fedezése céljából.

A védekezés befejezését, és a költségek megtérítését követően kezdeményezni kell a hitelkeret eredeti szerződésben szereplő összegre történő módosítását (csökkentését).

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződés módosítását az Önkormányzat képviseletében aláírják.

Határidő: 2010.06.07.
Felelős: polgármester, jegyző

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 06. 04.