111/2015. (VI. 29.) számú határozat – Gesztenyés véderdő mintaterület (2602/1 hrsz.) fenntartásáról és használatáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

111/2015. (VI. 29.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nagymaros 2602/1 hrsz. ingatlanon kialakított szelídgesztenyés mintaterület használatát Zeller Zoltán egyéni vállalkozó részére 5 év időtartamra biztosítja, azzal a feltétellel, hogy a vállalkozó a fenntartást az 1. évben ingyenesen, azt követően a tapasztalatok alapján, kölcsönös egyesség esetén külön döntésben megállapított díjazás ellenében végzi.

 

 

Határidő: 2015. július 15., ill. 2016. július 31.

Felelős: polgármester, városfejlesztési csoport

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. június 30.

 

Dr. Horváth Béla jegyző