112/2013. (VI. 24.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
112/2013. (VI. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület Maurer Tamás kérelmére az önkormányzat tulajdonában álló 0432/7 helyrajzi számú, 197 m2 területű, közút megjelölésű (természetben beépítetlen, zárvány terület) ingatlan értékesítéséről dönt az ingatlan kitűzését, és saját használatú úttá történő átminősítést követően.
 
Az ingatlan vételárát az elkészült értékbecslésben szereplő 58 000 Ft valamennyi felmerülő járulékos költséggel (kitűzés, értékbecslés, átminősítés eljárási díja) növelt összegében állapítja meg.
 
Felhatalmazza a Polgármestert a kitűzést és az átminősítést követően az adásvételi szerződés aláírására.
 
 
Határidő:2013. július 31.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport
 
 
 
K.m.f.
                          
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. június 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző