111/2013. (VI. 24.) számú határozata – Váci Rendőrkapitányság Verőcei Rendőrőrsre is kiterjedő 2012. évi beszámolója ismételt tárgyalása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
111/2013. (VI. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Váci Rendőrkapitányság Verőcei Rendőrőrse is kiterjedő 2012. évre vonatkozó beszámolóját a megbízott kapitányságvezető és az őrsparancsnok szóbeli kiegészítése alapján elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. június 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző