111/2010. (VI. 3.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
111/2010. (VI. 3.) számú határozata

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

1.) Tájékoztató az árvízi helyzetről és a védekezésre felkészülés folyamatáról
2.) A likviditási hitelkeret átmenti módosításáról döntés

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 06. 04.