10/2015. (I. 26.) számú határozata – 2015. évi intézményi (közétkeztetés) térítési díjak meghatározása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

10/2015. (I. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az intézményi alkalmazottak esetében a tényleges rezsiköltséget tartalmazó étkezési térítési díj (825 Ft) és a jelenleg fizetett 670 Ft térítési díj különbözetét a Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. felé átvállalja.

 

Felhatalmazza a polgármestert a Mátyás Étkezde Nonprofit Kft.-vel az erre vonatkozó megállapodás megkötésére, és annak alapján a kiegészítés havonkénti megfizetésére.

 

 

Határidő: 2015. január 31.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                          

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. január 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző