11/2012. (I. 30.) számú határozata – Motorcsónak SE kérelme elektromos áram mérőóra átírásával kapcsolatban

A Képviselő-testület a Motorcsónak SE kérelmét, melyben a Váci út 49. szám alatti ingatlan lakásának elektromos áram mérőórája átírásához a hozzájárulást kérik – a Nagymarosi Polgárőr Egyesület időközben kelt, az ingatlan használatáról való lemondást tartalmazó levelét is figyelembe véve – elviekben támogatja, azonban szükségesnek tartja előzetesen az ingatlan használatának jogcímét is tisztázni.

Amennyiben a Motorcsónak SE írásban kérelmezi a lakás bérbe, vagy használatba adását, azt a feltételt elfogadva, hogy szükség esetén az önkormányzat a lakást térítés, kártalanítás nélkül használatba vegye szükséglakás céljára, akkor arról következő ülésén döntést fog hozni.

Határidő: 2012. február 29.
Felelős: polgármester

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. dr. Horváth Béla s.k.
polgármester jegyző