110/2015. (VI. 29.) számú határozat – Hold utcai MÁV őrház helyi védettség megszüntetésével kapcsolatos kérelemről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

110/2015. (VI. 29.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nagymaros 1456/13 hrsz. ingatlanon álló MÁV őrház helyi védettségének törlését nem támogatja, a 17/2002. (X. 21.) rendeletben foglalt helyi építészeti értékvédelmi státuszt továbbra is fenntartja.

 

Felkéri a polgármestert, hogy az épületre vonatkozó jókarbantartási kötelezettség teljesítése érdekében a tulajdonost szólítsa fel, illetve az építésügyi hatósághoz intézett kérelem útján kényszerítse ki azt.

Amennyiben a hatósági eljárás szeptemberig nem vezetne eredményre, akkor a Képviselő-testület a kérdésben szeptemberi rendes ülésén ismét dönteni kíván.

 

 

Határidő: 2015. szeptember 28.

Felelős: polgármester, városfejlesztési csoport

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. június 30.

 

Dr. Horváth Béla jegyző