110/2013. (VI. 24.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
110/2013. (VI. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    Váci Rendőrkapitányság Verőcei Rendőrőrsre is kiterjedő 2012. évi beszámolója ismételt tárgyalása
2.    Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről döntés
3.    Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről döntés
4.    Nagymarosi Piacon a kézműves árusítás feltételei áttekintése, szükség esetén a közterült-használat rendjéről, valamint a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
5.    Leader pályázat benyújtása térfigyelő kamerarendszer kiépítésére
6.    Misztrál Fesztivál támogatásáról döntés
 
 
 
K.m.f.
 
                                        
 
Petrovics László s.k.      
polgármester                                                
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. június 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző