111/2011. (VI. 20.) számú határozata – Óvoda létszámbővítési kérelme

A Képviselő-testület a Magyar utcai óvoda csoportbővítése következtében felmerült közalkalmazotti foglalkoztatás igényét 1 fő dajka munkakör betöltésével határozatlan időre engedélyezi.
 
A státusz betöltését megelőzően meg kell vizsgálni a Munkaügyi Központ általi támogatási lehetőségeket (TÁMOP)
Amennyiben ez 2011. július 15-ig eredménytelenül zárul, akkor a munkakör betöltésére a pályázat kiírása megtörténhet.
A pályázóknál minden olyan tényező, amely a legalacsonyabb bérköltséget eredményezi (pl. START kártya, helyi lakos) előnyt jelent.
 
 

 

Határidő:    2011. július 15., szeptember 1.
Felelős:      intézményvezető
 
 
 
 

K.m.f.

 

                                         

 
 

    Petrovics László s.k.                                       dr. Horváth Béla s.k.

 

       polgármester                                                            jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
 

2011. 06. 21.