110/2011. (VI. 20.) számú határozata – Vis maior pályázat (óvoda) önrész vállalásáról szóló határozat módosítása

A Képviselő-testület a Nagymaros, Elsővölgy utcai óvoda udvarán keletkezett üregbeszakadás tárgyában benyújtott vis maior (ebr 21452) pályázathoz kapcsolódó önrészt a támogatási döntésnek megfelelően módosítja:
 
            A káresemény forrásösszetétele:          adatok Ft-ban
Megnevezés
 
%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) Ft
540 000
30
Biztosító kártérítése Ft
0
 
Egyéb forrás Ft
0
 
 

Vis maior igény Ft

1 260 000
70
 

Források összesen Ft

1 800 000
100
 
Felkéri a polgármestert a veszély-elhárítási munkák elvégzésére, támogatás megelőlegező hitel igénybe vételével
 
 
Felelős:      polgármester
Végrehajtja:        Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
Határidő:    2011.07.30.
 
 
 

 

 

K.m.f.

 

                                       

 
 

    Petrovics László s.k.                                       dr. Horváth Béla s.k.

 

       polgármester                                                            jegyző  

 
 
A kivonat hiteléül:
 

2011. 06. 21.