110/2010. (V. 31.) számú határozata – Városi kitüntetések adományozása (zárt ülés)

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
110/2010. (V. 31.) számú határozata

 

Határidő: 2010.06.15.
Felelős: Petrovics László

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 06. 01.
Jkv. vez.