109/2015. (VI. 29.) számú határozat – Diófa utca felújításával kapcsolatos lakossági kérelem tárgyalása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

109/2015. (VI. 29.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Diófa utcai lakók beadványát megismerte, a felújítás szükségességével egyetért, azt – a korábbi évek döntésével megegyezően – komplexen, a vízelvezetés megoldásával együtt kezelve, pályázati forrásból tartja megvalósíthatónak.

 

 

Határidő: 2015. július 29.

Felelős: polgármester, városfejlesztési csoport

 

 

 

                                                                       K.m.f.                                                 

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. június 30.

 

Dr. Horváth Béla jegyző