109/2010. (V. 31.) számú határozata – „Először a Balatonnál” táborozási program támogatása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
109/2010. (V. 31.) számú határozata


A Képviselő-testület a Humánügyi Bizottság javaslatával egyetértve támogatja a Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány által meghirdetett „Először a Balatonnál” című nyári táborozási programban való részvételt, és ehhez legfeljebb 6 hátrányos helyzetű gyermek esetében 15 000 Ft/fő, összesen legfeljebb 90 000 Ft önkormányzati támogatást biztosít.

A költségvetés I. félévi beszámolójával egyidejűleg kéri előterjeszteni a költségvetés fenti kiadással történő módosítását.

Határidő: 2010. augusztus 9.
Felelős: Polgármester
Végrehajtja: Gazdálkodási csoport

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 06. 01.
Jkv. vez.