108/2010. (V. 31.) számú határozata – Garam-Ipoly-Gödöllő Európai Területi Együttműködési Csoportosuláshoz (EGTC) való csatlakozás

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
108/2010. (V. 31.) számú határozata

A Képviselő-testület kifejezi a Garam-Ipoly-Gödöllő Európai Területi Együttműködési Csoportosuláshoz (EGTC) – annak célkitűzéseit elfogadva – alapító tagként való csatlakozási szándékát.
A Csoportosulás éves tagdíjaként a 10 Eurocentnek megfelelő forint/lakos/év tagsági díj megfizetését vállalja.

Felhatalmazza a polgármestert a belépési nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2010.06.30.
Felelős: polgármester

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 06. 01.
Jkv. vez.