108/2011. (VI. 20.) számú határozata – Közlekedési felülvizsgálat (parkolóhely megváltás) megrendeléséről döntés

A Képviselő-testület a bekért árajánlatok alapján a közlekedési rend felülvizsgálatát a legkedvezőbb ajánlattevőtől, a Pro Urbe Kft-től (1034 Budapest, Szomolnok utca 14.) rendeli meg bruttó 500 000 Ft összegben.
 
A munka ellenértékének fedezetét a rehabilitációs hozzájárulás fel nem használt előirányzatából való átcsoportosítással biztosítja.
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
 
Felkéri a jegyzőt a költségvetési rendelet soronkövetkező módosításakor az előirányzat átcsoportosítás elkészítésére.
 
 
Határidő:    2011. július 31., ill. szeptember 30.
Felelős:      polgármester, jegyző
Végrehajtja:       Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
 
 
 

K.m.f.

 

                                         

 
 
 

    Petrovics László s.k.                                       dr. Horváth Béla s.k.

 

       polgármester                                                            jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
 

2011. 06. 21.