107/2011. (VI. 20.) számú határozata – Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

 

107/2011. (VI. 20.) számú határozata

 
 
A Képviselő-testület a Hulladékgazdálkodási rendelet-tervezethez érkezett következő módosító javaslatokat elfogadja:
 
        1. § (2) bekezdésében 110 literes zsák helyett 80 literes zsák meghatározása
        1. § (3) bekezdésben a kötelezően használandó zsák mennyiségének meghatározása: legalább évi 20 darab.
 
 
 
 

K.m.f.

 

                                          

 
 
 

    Petrovics László s.k.                                       dr. Horváth Béla s.k.

 

       polgármester                                                            jegyző