107/2010. (V. 31.) számú határozata – Közép-Európai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetséghez csatlakozás

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
107/2010. (V. 31.) számú határozata

A Képviselő-testület a Közép-Európai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetség céljaival egyetért és ezennel kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a szövetséghez tagként csatlakozik.

A Képviselő-testület a Szövetség alapszabályát elfogadja, és a Szövetség éves tagdíjaként a 3 Eurocentnek megfelelő forint/lakos/év tagsági díj megfizetését vállalja.
Felkéri a Szövetség működési területén fekvő testvérönkormányzatait a Szövetséghez való csatlakozásra.

Felhatalmazza a polgármestert a belépési nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2010.06.15.
Felelős: polgármester

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 06. 01.
Jkv. vez.