107/2012. (V. 10.) számú határozata – Dézsma utcai présház felújításával kapcsolatos pályázati tartalom felülvizsgálata

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
107/2012. (V. 10.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az EMVA turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez igénybe vehető támogatási forráson belül, „Présház felújítása és présgép bemutatása” című pályázat tartalmát az alábbiak szerint csökkenti:
 
A tervezett pavilon építési tevékenységét elhagyva, kizárólag a 1381 hrsz. alatti présház és pince felújítását kell elvégezni az alábbi költségvetési tartalommal:
 
 
ÖSSZESEN
TÁMOGATÁS
ÖNRÉSZ
CSAK PRÉSHÁZ
18 002 747
10 801 648
7 201 099
 
Felkéri a Polgármestert az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési hivatal felé a szükséges bejelentést tegye meg.
 
 
Határidő: 2012. május 18.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési Csoport
 
 
 
K.m.f.
                                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző