106/2012. (V. 10.) számú határozata – Nevelési intézmények fejlesztése (KMOP-4.6.1-11) című felhívásra benyújtott pályázattal (Elsővölgyi óvoda bővítése) kapcsolatos döntés módosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
106/2012. (V. 10.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a 18/2012. (II.13.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
 
A Képviselő-testület pályázat benyújtását rendeli el „Nagymaros, Elsővölgy utcai óvoda bővítése és korszerűsítése” címmel. A pályázat helyszíne a Nagymaros, Elsővölgy u. 2. szám (889/1 hrsz.) alatti tagóvoda. A pályázatot a Közép-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett Nevelési intézmények fejlesztése (KMOP-4.6.1-11) című felhívásra kell benyújtani.
A projekt összes és elszámolható költsége a pályázati részletes költségbecslési táblával megegyezően 126 310 563 Ft. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész 6 315 528 Ft melynek forrása az önkormányzat költségvetési rendeletében nevesített bevételei. A ROP forrásból származó támogatás igényelt összege 119 995 035 Ft
 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.
 
 
Határidő:2012. május 11.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési csoport
 
 
 
 
K.m.f
 
 
Petrovics László s.k.    
polgármester                                                  
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző