106/2011. (VI. 20.) számú határozata- Regejáró Misztrál Fesztivál 2011. évi programja támogatásáról döntés

 

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

 

106/2011. (VI. 20.) számú határozata

 
 
A Képviselő-testület a 2011. évi X. Regejáró Misztrál Fesztivál támogatását az előterjesztés mellékletét képező, a Misztrál fesztivál Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás elfogadásával a következő kiegészítésekkel hagyja jóvá:
 
– A szükséges áram mennyiséget (3 x 85 A és 3 x 30 A) az önkormányzat  az Alapítvány által hozott mobil mérőhelyen biztosítja, és az azon mért fogyasztás költségét – felajánlása alapján – a polgármesteri keret terhére vállalja.
 
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
 
 
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: polgármester
 
 
 
 

K.m.f.

 

                                         

 
 
 

    Petrovics László s.k.                                       dr. Horváth Béla s.k.

 

       polgármester                                                            jegyző  

 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
 

2011. 06. 21.