106/2010. (V. 31.) számú határozata – Maros Kft. üzletrésze értékesítéséről hozott határozat módosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
106/2010. (V. 31.) számú határozata

A Képviselő-testület 86/2010. (IV. 26.) számú határozatának első bekezdését akként módosítja, hogy a Maros Építőipari és Kommunális Korlátolt Felelősségű Társaság (2626 Nagymaros, Rákóczi út 37., Cg. 13-09-064853) 100 000 Ft (százezer forint) értékű üzletrésze értékesítését jóváhagyja Diósjenő Önkormányzata (2643 Diósjenő, Szabadság u. 31.) részére.

A határozat egyéb rendelkezései hatályban maradnak.

Felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a társasági szerződés módosításának elkészítésére, és az üzletrész értékesítésére, egyúttal felhatalmazza a szerződések aláírására.

Felelős: polgármester, ügyvezető
Határidő: 2010. június 5.
A határozatot végrehajtja: ügyvezető, jogtanácsos

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 06. 01.
Jkv. vez.