106/2016. (VII. 5.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

106/2016. (VII. 5.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” projekt keretében Dózsa György úti óvoda bővítése csoportszobával vonatkozó hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés

2.    Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyása

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. július 6.

 

Dr. Horváth Béla jegyző