107/2016. (VII. 5.) számú határozat – „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” projekt keretében Dózsa György úti óvoda bővítése csoportszobával vonatkozó hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

107/2016. (VII. 5.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a „Dózsa György úti óvoda bővítése csoportszobával” tárgyban, megjelent hirdetmény közzététele nélküli eljárásban az alábbi döntést hozza:

       az ÉP-MAN Építőipari és Kereskedelmi Kft., a HÓD Ipari-Kereskedelmi Kft., a TAMIS-DEKOR Építési és Szakipari Szolgáltató Kft., illetőleg a CZERO Projekt Szolgáltató Kft. és a Kharisz Kft. mint közös ajánlattevők ajánlata azonosan a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja és (2) bekezdés szerint érvénytelen,

       a jelen közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

 

Egyúttal a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján Nagymaros Város Önkormányzata hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít – tekintettel arra, hogy a 85. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt előfeltételek fennállnak és a közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak meg – valamint az ajánlatkérő a tárgyalásra meghívja a nyílt eljárás mindazon és csak azon ajánlattevőit, amelyek ajánlata nem a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen, és ajánlatuk megfelelt az előírt formai követelményeknek.

Az Önkormányzat Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján „Dózsa György úti óvoda bővítése csoportszobával – építési beruházás beszerzés” tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít.

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően járjon el, a kihirdetésről a közbeszerzési tanácsadó útján gondoskodjon.

 

Határidő: 2016. július 7.

Felelős: Városfejlesztési csoport

 

K.m.f.

                                        

Petrovics László s.k.
polgármester 

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

A kivonat hiteléül:

2016. július 6.

 

Dr. Horváth Béla jegyző