105/2016. (VI. 23.) számú határozat – A Motorcsónak SE bérleménye melletti csónaklejáró közlekedési rendje korlátozásáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

105/2016. (VI. 23.) számú határozata

 

 

Képviselő-testület a Motorcsónak SE bérleménye melletti csónaklejáró közlekedési rendje korlátozásával kapcsolatban a sokszor ott tapasztalt kaotikus állapot megszüntetése érdekében a következő döntést hozza:

1.      Behajtani tilos tábla kihelyezéséről dönt a Váci út csatlakozásához, kivéve engedéllyel kiegészítő táblával. A behajtásra engedélyt a Motorcsónak SE-nek, illetve a vízi járművek adóját befizető nagymarosi lakóhelyű hajótulajdonosnak kell megadni.

2.      A csónaklejáró melletti füves területen a megállást megállni tilos tábla kihelyezésével kívánja tiltani, és az engedéllyel a területre behajtók sem használhatják megállásra, várakozásra a lehajtó két oldalán lévő területet.

3.      A Panoráma ABC felé virágláda kihelyezésével kell korlátozni a területre bejutást, kizárólag kézi erővel tolt kocsik bejutását biztosítva.

 

Kéri a közterület-felügyelő és a rendőrség intézkedését a terület forgalmi rendjének biztosítása érdekében.

 

 

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: polgármester, városfejlesztési csoport

 

 

 

                                                                       K.m.f.

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. június 24.

 

Dr. Horváth Béla jegyző