105/2012. (V. 10.) számú határozata – Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság külsős tagja megválasztása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
105/2012. (V. 10.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Szomráky Pál képviselői megbízatásával megüresedett nem képviselői tagi posztját Ritzl Ferenc (Nagymaros, Komáromi u. 3/A.) megválasztásával tölti be.
 
 
 
 
K.m.f.
 
                                         
Petrovics László s.k.    
polgármester                                                 
 
 
 dr. Horváth Béla s.k.
jegyző