105/2011. (VI. 20.) számú határozata – Beszámoló a szálloda és termál beruházás folyamatáról (szóbeli)

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

 

105/2011. (VI. 20.) számú határozata

 
 
A Képviselő-testület a szálloda és termál beruházás folyamatáról elhangzott szóbeli beszámolót elfogadja.
 
 
 
 

K.m.f.

 

                                         

 
 
 

    Petrovics László s.k.                                       dr. Horváth Béla s.k.

 

       polgármester                                                            jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
 

2011. 06. 21.