105/2010. (V. 31.) számú határozata – Az Európai Mobilitási Hét című rendezvényhez csatlakozásról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
105/2010. (V. 31.) számú határozata

A képviselő testület az előterjesztést megismerte, és a bizottsági javaslatok alapján nem kíván csatlakozni az Európai Mobilitási Hét Kartához.

Határidő: 2010.06.22.
Felelős: Polgármester

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 06. 01.
Jkv. vez.