104/2016. (VI. 23.) számú határozat – Rendkívüli szociális támogatás iránt pályázat benyújtásáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

104/2016. (VI. 23.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület pályázat benyújtását rendeli el a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázati kiírása 1. c) pontjában megjelölt célra, a 2016. évi települési támogatások fedezetének biztosítása érdekében, rendkívüli szociális támogatás megállapítása iránt.

 

Felkéri a polgármestert a támogatási kérelem határidőben történő benyújtására.

 

 

Határidő: 2016. július 15.

Felelős: polgármester

Végrehajtó: gazdasági vezető, hatósági csoport

 

 

 

K.m.f.

 

 

                        

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. június 24.

 

Dr. Horváth Béla jegyző