104/2012. (V. 10.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
104/2012. (V. 10.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság külsős tagja megválasztása, eskütétele
2.    Nevelési intézmények fejlesztése (KMOP-4.6.1-11) című felhívásra benyújtott pályázattal (Elsővölgyi óvoda bővítése) kapcsolatos döntés módosítása
3.    Dézsma utcai présház felújításával kapcsolatos pályázati tartalom felülvizsgálata
4.    Önkormányzati ingatlan pályázati beruházáshoz kapcsolódó bérbeadásáról döntés
5.    Iskolaigazgatói munkakör betöltésére pályázat kiírása
6.    Gondozási Központ térítési díj mérséklési ügyben hozott határozat visszavonása (zárt ülés)
 
 
 
K.m.f.
 
                                         
Petrovics László s.k.    
polgármester                                                  
 
dr. Horváth Béla s.k                                                               
jegyző