104/2011. (VI. 20.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:
 
1.     Beszámoló a szálloda és termál beruházás folyamatáról (szóbeli)
2.     Misztrál fesztivál 2011. évi programja támogatásáról döntés
3.     Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása
4.     Közlekedési felülvizsgálat (parkolóhely megváltás) megrendeléséről döntés
5.     István tér 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről döntés
6.     Vis maior pályázat (óvoda) önrész vállalásáról szóló határozat módosítása
7.     Óvoda létszámbővítési kérelme
8.     Esti gimnázium működtetéséről szóló megállapodás jóváhagyása
9.     Közbeszerzési Szabályzat kiegészítése
10.      Parkolási rendelet felülvizsgálata
11.      Szociális kérelmek elbírálása (zárt)
 
 
 
 

K.m.f.

 

                                          

 
 
 

 

 

    Petrovics László s.k.                                       dr. Horváth Béla s.k.

        polgármester                                                            jegyző  

 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 06. 21.