104/2010. (V. 31.) számú határozata – Kittenberger Kálmán kiállítás fenntartásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
104/2010. (V. 31.) számú határozata


A Képviselő testület a Kittenberger Kálmán kiállítás anyagát a Váci út 21. szám alatti épület várható felújításának befejezése után kívánja átköltöztetni az Erdészet épületéből.
A Képviselő testület hozzájárul a kiállítás fenntartásához az Erdészet épületében a teremőr bérével és a kiállítási anyag havi bérleti díjával.

Felkéri a polgármestert, hogy a Kittenberger Kálmán hagyaték örököseivel tárgyaljon a 4 téli hónapban fizetendő bérleti díj elengedéséről, illetve a hagyaték megvétele lehetőségéről.

Az önkormányzat által idegenvezetők képzésére benyújtott Leader pályázat nyertessége esetén a képzésben részt vevőknek a képzés fejében legyen előírva 20 hétvégén a teremőri szolgálat vállalása.

A nyári hónapokban a hétvégi nyitvatartás júniustól legyen megoldva, és a teremőrök bérköltsége a költségvetésbe kerüljön beépítésre, amennyiben a bérleti díj esetében nem lesz megtakarítás.

Felhatalmazza a polgármestert az örökösökkel a bérleti szerződés aláírására és teremőr megbízására.

Határidő:2010.06.04., illetve 06.30.
Felelős: polgármester

 

K.m.f.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2010. 06. 01.
Jkv. vez.