103/2010. (V. 31.) számú határozata – Beszámoló a kistérségről, egyéb társulásokról és együttműködésekről

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
103/2010. (V. 31.) számú határozata


A Képviselő-testület a kistérségről, egyéb társulásokról és együttműködésekről szóló beszámolót az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja.

 

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 06. 01.
Jkv. vez.