103/2015. (VI. 4.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

103/2015. (VI. 4.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása iránti pályázat benyújtása

2.    A Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda létszámbővítési kérelméről döntés

3.    Folyamatban lévő ügyekről tájékoztatás

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                 

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. június 8.

 

Dr. Horváth Béla jegyző