104/2015. (VI. 4.) számú határozat – Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

104/2015. (VI. 4.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a következő célokra pályázat benyújtását rendeli el a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontja alapján önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására közzétett pályázati felhívásra:

1.    Az ac) pontban szereplő alcél keretében az egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői szolgálat) elhelyezését biztosító egészségház felújítása 30 millió forint támogatás iránt, az önkormányzat adóerő-képessége alapján 1,5 millió forint önrészt biztosítva;

2.    A b) pontban szereplő alcél tekintetében az önkormányzati tulajdonú belterületi út, a Csillag utca (1966/1 hrsz.) felújítására a rendelkezésre álló árajánlat alapján 14 638 960 Ft összegben, 12 443 065 Ft támogatás iránt, 2 195 895 Ft önrészt biztosítva;

3.    A c) pontban szereplő alcél keretében óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésre az önkormányzat tulajdonában álló sportpályán az iskolai tantervbe is beépülő teniszoktatáshoz teniszpálya felújításra legfeljebb 20 millió Ft támogatás iránt, legfeljebb 3 millió Ft önrészt biztosítva.

 

A Képviselő-testület kijelenti, hogy a pályázatok önrésze a 2015. évi költségvetési rendeletben biztosított.

Felkéri a polgármestert a pályázatok benyújtására.

 

Határidő: 2015. június 9.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: Városfejlesztési Csoport

 

 

K.m.f.                                       

Petrovics László s.k.      
polgármester                                               

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

A kivonat hiteléül:

2015. június 8.

 

Dr. Horváth Béla jegyző