102/2015. (V. 26.) számú határozat – HelpyNet segélyhívó rendszerhez való csatlakozásról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

102/2015. (V. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a HelpyNet segélyhívó rendszerhez csatlakozásról a döntést a szükséges önkormányzati fejlesztési igények és költségek ismeretében, a jövő évi költségvetés tervezetének tárgyalásakor hozza meg.

 

Egyúttal kéri megvizsgálni az idős emberek segélyhívó rendszere kiépítésének más helyi lehetőségeit.

 

 

Határidő: 2016. január 15.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. május 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző