102/2010. (V. 31.) számú határozata – Parkolási rend elveinek meghatározása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
102/2010. (V. 31.) számú határozata


A Képviselő-testület a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Humánügyi Bizottság javaslatai mellett a következők figyelembevételével kéri kidolgozni a soronkövetkező ülésre a parkolási rendelet tervezetét:
– a kedvezmény a nagymarosi lakosok mellett a cégekre is terjedjen ki,
– a lehető legegyszerűbb és költségkímélőbb megoldást kell kidolgozni,
– meg kell vizsgálni a Maros Kft. megbízásának lehetőségét a parkolási feladat ellátásával,
– a Mainzi utca 19/a. alatti önkormányzati telken a P+R parkoló kialakítását, és így a meglévő Gesztenye sori parkoló fizetőssé tételét is meg kell vizsgálni lehetőségként.

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a parkolási rend kialakítására, és a soronkövetkező ülésre a parkolási rendelet előterjesztésére.

Határidő: 2010.06.15.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2010. 06. 01.
Jkv. vez.