101/2015. (V. 26.) számú határozat – Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

101/2015. (V. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Fittler József (2120 Dunakeszi, Kiscsurgó u. 9.) kérelmére az elkészült értékbecslés alapján 2 000 000 Ft – a belterületbe vonás ingatlan-nyilvántartási díját is tartalmazó – egyösszegű vételárért értékesíti az önkormányzat tulajdonában álló 10810 hrsz. alatt felvett, 1091 m2 területű, természetben a Kittenberger Kálmán utcában fekvő ingatlant.

 

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

 

 

Határidő: 2015. június 15.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. május 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző