100/2010. (V. 31.) számú határozata – 2010. évi Közfoglalkoztatási terv módosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
100/2010. (V. 31.) számú határozata


A Képviselő-testület a 2010. évi közfoglalkoztatási terv előterjesztéshez csatolt módosítását megismerte és elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a határozat alapján a 2010. évi közfoglalkoztatási terv módosítását küldje meg a Magyar Államkincstárnak és a Munkaügyi Központnak.

Határidő: 2010.06.07.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Hatósági csoport

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 06. 01.
Jkv. vez.