11/2013. (I. 29.) számú határozata – Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezethez kapcsolódó döntéshozatal

A Képviselő-testület megismerve a kazánprogram (Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram támogatása) feltételeit, a 9 264 743 Ft támogatás megítélését, és a szükséges önerő kb. 6 millió forintos mértékét, úgy dönt, hogy nem kívánja a pályázatot megvalósítani, a támogatásról lemond.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző