101/2016. (VI. 23.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

101/2016. (VI. 23.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    A Maros Nonprofit Kft.-vel fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításának jóváhagyása

2.    A DMRV Zrt.-vel kötendő víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyása

3.    Rendkívüli szociális támogatás iránt pályázat benyújtásáról döntés

4.    A Motorcsónak SE bérleménye melletti csónaklejáró közlekedési rendje korlátozásáról döntés

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. június 23.

 

Dr. Horváth Béla jegyző