100/2016. (VI. 14.) számú határozat – Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe belépésről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

100/2016. (VI. 14.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatára a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe belépésről dönt.

Vállalja a 20Ft/lakos összegű tagdíj megfizetését, melyet kér a költségvetés módosításakor figyelembe venni.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Szövetség elnökét értesítse.  

 

 

Határidő: 2016. június 30., szeptember 30.

Felelős: polgármester, gazdasági vezető

 

 

                                                                           

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. június 15.

 

Dr. Horváth Béla jegyző