98/2010. (V. 31.) számú határozata – Beszámoló a 2010. évi költségvetés I. negyedévi végrehajtásáról

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
98/2010. (V. 31.) számú határozata

Nagymaros Város Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés I. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót az alábbi kiegészítésekkel elfogadja:

– az 5. pontban a Fő tér kötbér összege megnevezést „Fő tér teljesítési biztosítékra”, és
– a 12. oldalon a 6.2. c.) pontban az iskolai dolgozók bérénél az óvodai szakfeladatokra megnevezést „iskolai szakfeladatokra” kell javítani.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 06. 01.
Jkv. vez.