Szent Lőrinc Szociális Szolgáltató

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Szent Lőrinc Szociális Szolgáltató (2626 Nagymaros Dózsa Gy. utca 5., szentlorinc.nagymaros@vaciegyhazmegye.hu, 27-633-695)

ÚJ szociális szolgáltatással bővült. Ennek eredményeként alábbi területeken tudunk segítséget nyújtani!

Népkonyha:

  • egy tál meleg étel elvitelre, illetve helyben fogyasztásra felnőttek számára.

A szolgáltatást igénybe vehetik: akik szociális rászorultság, illetve átmeneti élethelyzet miatt nem képesek étkezésükről más módon gondoskodni.

A szolgáltatás térítésmentes!

Támogató Szolgálat:

  • Személyi segítés
  • Szállítási szolgáltatás—speciális, kerekesszék szállítására alkalmas mikrobuszokkal.

A szolgáltatás igénybe vehető: magasabb összegű családi pótlék, vaksági járadék, FOT határozattal rendelkező sérült emberek számára.

Házi segítségnyújtás:

  • személyi gondozás az ellátott lakókörnyezetében időszakosan vagy mindennapos gyakorisággal (a gondozási feladatokat igény szerint a gondozottal személyre szabottan közösen határozzuk meg)

A szolgáltatást igénybe vehetik:  

  • Kismarosi, nagymarosi idős és/vagy gyenge egészségi állapotú személyek, akiknek nehézséget jelent az önellátás,
  • akik bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak és egészségi állapotuk miatt igénylik az ellátást.

Otthoni Szakápolás:

  • kórházi ápolást kiváltó, szakápolás, logopédiai ellátás és gyógytorna az Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozva a 20/1996 NM. rendelet szerint.
  • gyógyászati segédeszköz kölcsönzés

 Érdeklődni, jelentkezni lehet a Nagymaros Dózsa Gy. út 5. szám alatt levő irodában személyesen, vagy a 27/633-695-ös telefonszámon.

A Szolgáltató érvényes ÁNTSZ, és szociális szolgáltatási működési engedéllyel rendelkezik.