RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt nagymarosiak!

Az Európában és részben Magyarországon is kialakult helyzet helyi kezelésével, a megelőzéssel és a védekezéssel kapcsolatban a mai napon (is) rendkívüli testületi egyeztetést hívtam össze. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy erre a megbeszélésre nem csak a képviselőket hívtam meg, hanem a városunkban működő intézményeink vezetőit, továbbá az önkéntes tűzoltók és a polgárőrség képviselőit is, hogy együtt tervezzük meg a kialakult helyzet okán ránk váró feladatok lehető leggyorsabb és legjobb megoldását.

Az önkormányzati képviselői testület mai rendkívüli egyeztetésén több döntés is született. Az ott elhangzott szakértői vélemények és képviselői meglátások figyelembevételével, a konstruktivitás elvének szem előtt

tartásával hoztam meg döntéseimet, és így fogok a jövőben is eljárni!

Az ÁLTALÁNOS ISKOLA részéről Fábián Szabolcs Igazgató Úr volt jelen.

Mint ahogy azt a tegnap esti bejelentésben hallhattuk, az iskolák áttérnek távoktatásra. A diákoknak ugyan nem kell az iskola épületébe menniük, de ugyanúgy tanulniuk kell. Ennek megvalósításával kapcsolatban az iskola tájékoztatni fog minden egyes érintett családot még a hét végén, valószínűleg elektronikus levél formájában (e-mail) az osztályfőnökökön keresztül.

(Ha jól tudom ez már azóta meg is történt)

Az ÓVODA és a BÖLCSŐDE részéről Gerstmayer Judit és Horváth Anikó intézményvezetők voltak jelen.

Mindkét intézmény továbbra is az önkormányzat hatáskörében van, azaz a döntés, hogy bezárjuk-e vagy sem, az önkormányzat felelőssége. A mai napon arra jutottunk, hogy NEM zárunk be. Amíg a kormány nem hoz kötelezően betartandó más határozatot, vagy nem változik annyira a helyzet, hogy indokolt legyen a bezárás, addig az óvoda és a bölcsőde üzemelni fog.

Aki úgy gondolja, hogy mégis inkább otthon tartaná gyermekét ezzel is segítve, szűkítve az esetleges veszélyeztetettek körét, az saját belátása szerint nyugodtan dönthet így.

Az GONDOZÁSI KÖZPONT (ÖNO) részéről Szabóné Revák Mária intézmény vezető és Varga Erika vezető ápoló volt jelen.

A központunk már e hét szerda óta úgy működik, ahogy azt a Nemzeti Népegészségügyi Központ kérte: az Országos Tisztifőorvos utasítását figyelembe véve járunk el. Látogatási tilalom lett bevezetve, és szigorúan elkülönítették a bentlakók (12 fő) és a nappali ellátottak (10 fő) funkcionális bent létét. Ezzel is minél jobban kizárva a találkozás lehetőségét, de szem előtt tartva azt, hogy a nappali ellátásra rászoruló lakosaink továbbra is lehetőséget kapjanak a segítségre.

A polgármesteri HIVATAL és az OKMÁNYIRODA továbbra is a megszokott ügyfélfogadási rendben nyitva áll.

Kérem csak a legfontosabb ügyekben járjanak el.

Kérek minden nagymarosi lakost, hogy lehetőség szerint MINDENKI próbálja minimálisra csökkenteni közösségbe járást!!!

Az idősek a leginkább veszélyeztettek. Javaslom megszervezni a szépkorú szomszédok, ismerősök bolti bevásárlásainak lebonyolítását. Gondoljunk arra, hogy vélhetően kevés idősebb ember fog erre megkérni bárkit is, legyünk tehát kezdeményezőek.

Gondoljunk arra, hogy a mi szüleink ismerőseink ugyanúgy segítségre, óvásra szorulhatnak!

Meggyőződésem, hogy Nagymaros közössége, a város lakosai ugyanolyan szervezett, fegyelmezett összefogással fog megbirkózni a mostani nehézségekkel is ahogy generációk óta minden árvízzel is.

Kérem figyeljenek egymásra, maradjanak minden körülmény között higgadtak és fegyelmezettek, az új szabályokat pedig tartsák és tartassák be!

Hiszek benne – hogy így eljárva – megelőzhetjük a problémákat.

Heinczinger Balázs, polgármester