Polgármester jelöltek bemutatkozása

Alább olvashatóak a 2019. október 13-i választáson induló polgármester jelöltek bemutatkozásai.

 

HEINCZINGER BALÁZS

vagyok, 41 éves, nős, négy gyermek édesapja. Családom hosszú generációk óta Nagymaroson él. Felmenőim között helyi képviselők, gazdálkodók, iparosok, pékek és zenészek is voltak. Történetünk összeforrt Nagymaros történetével. Nagyapámat innen hurcolták a gulágra, és ide tért vissza a málenkij robotról. Számunkra mindig is fontos volt a család. Én is nagycsaládban nőttem fel, generációk összetartozásából, a velük közösen eltöltött időből értettem meg a közösség erejének fontosságát.
Életem során mindig is meghatározó jelentőséggel bírt számomra a csapatmunka, az együtt gondolkodás. Fiatalabb éveimben ezt a sportolásban találtam meg, később vezetőként is mindig így gondoltam. Jelenleg az egészségiparban tevékenykedem, 10-15 ezzel összefüggésbe hozható világtársaság marketing projektjeit dolgozom ki és kezelem. Nem csak szervezőkészségemet, de ezen a területen felhalmozódott tapasztalataimat és kapcsolatrendszeremet is szeretném Nagymaros javára fordítani. Gondolok itt az egészségcentrum megalkotása, de akár az egészségturizmus fejlesztése érdekében is.
2017-ben „Management akadémiát” végeztem, mely során vezetői képességeimet tökéletesíthettem. Fontos számomra, hogy vezetőként is megértsem mások problémáit. Mindig is zavart, ha bárkit bármi elszomorított vagy hátráltatott a környezetemben. Igyekszem segítségére lenni az embereknek, és megalkotni azt a jó hangulatot munkakörnyezetemben, ami nem csak a kellemes, de a sikeres munkavégzésre is garancia lehet. Következetes embernek tartom magam, aki nem csak képes, de szeret is hosszú távú célokért küzdeni.
Hobbim a borászat és a sport. Hat éve kezdtem borászkodni, ma már a helyi borbarát kör tagjaként én is sokszor elgondolkozom azon, mennyire jó lenne megerősíteni a nagymarosi borkultúrát. Véleményem szerint a borászkodás egy olyan alkotási folyamat, ami nagy odafigyelést, pontosságot, hozzáértést és türelmet igényel. Úgy gondolom, hogy az előttem álló feladatok sikeres megoldásához is ezekre van szükség.
Sportolóként megtanultam a kitartás és a csapatszellem fontosságát, azt, hogy a sikerekhez folyamatosan fejlődnünk, állandóan tanulnunk kell. Azt gondolom, nem lehet ez másként a közéletben sem. Akarnunk kell jobbnak lenni és ezért tennünk is kell, kitartó munkával, szorgalommal és odafigyeléssel! Ez esetben nem fog el¬maradni a siker, városunk látványos fejlődése sem.

 

PETROVICS LÁSZLÓ

vagyok. 13 éve szolgálom a várost az Önök megbízásából. Köszönöm eddigi bizalmukat! Szeretném folytatni a munkát a következők jegyében: tisztességes közélet, megbíz-hatóság, folyamatosság, tervszerű és egymásra épülő fejlesztések, ki¬egyensúlyozott gazdálkodás.
Legelső megválasztásomkor, 2006-ban nyugodt közéletet, lendületesebb városfejlesztést ígértem. Munkámat a Képviselő-testülettel, a Polgármesteri Hivatal dolgozóival, mint egy jó csapat végeztük és bízom benne, hogy a választók érzik a változást és látják a fejlődést.
Most inkább beszéljenek a tények az elmúlt évekről! 2006 óta 3,4 milliárd forintot fordíthattunk fejlesztésre, melyhez megközelítőleg 350 millió forint önrészt tett hozzá az Önkormányzat.
Önkormányzatunk gazdasági helyzete ragyogó, az elmúlt 13 évben sikerült létrehoznunk egy szilárd pénzügyi hátteret.
13 év eredményei a teljesség igénye nélkül:
• Rákóczi út rendbetétele
• Egészségház teljes felújítása
• Dózsa Györgyi úti és az Esővölgy utcai óvodák felújítása és bővítése
• Strandfejlesztés
• Kerékpárút részleges felújítása
• Fecskeház létrehozása
• Nagymaros SE kajak egyesület csónakház felújítása
• Árvízi végleges védvonal kiépítése, lakóházak megbízható megvédése
• Városunk központjának a rendbetétele, Mátyás étkezde, Könyvtár, Sigil Galéria
• Gyerekjóléti és Családsegítő Intézmény kialakítása
• Nagy sikerű rendezvények szervezése pl. Szt. István napi Borünnep
• Dézsma utcai présház felújítása
A teljes eredménylistánkért és több információért kérem, látogasson el weboldalamra: a https://petrovicslaszlo.hu/ -ra.
További fejlesztési elképzeléseink:
• Rákóczi út 2. szakaszának felújítása a temető végéig
• Vasút út (3 év alatt) és Csillag utca teljes felújítása
• Kittenberger ház múzeummá történő átalakítása
• Parkolóhelyek kialakítása, településen belül kisebb, és városhatáron kívül nagyobb mennyiségben
• Külterületi utak fejlesztése
• Közvilágítás korszerűsítése
• Hulladékgazdálkodás gondjainak megoldása kormányzati konzultációval
• Termálfürdő létesítése a kijelölt helyen
• Sport és szabadidős központ létrehozása a Felsőmező területén
• Bringapark létrehozása, ügyességi pálya a gördeszkásoknak, görkorcsolyásoknak
Jövőkép: Nagymarost a Dunakanyar régió kiemelkedő aktív turisztikai, és szabadidő központjává szeretném tenni a felsorolt fejlesztésekkel amellett, hogy a települési infrastruktúra fejlesztésével sokkal kényelmesebbé, élhetőbbé tesszük a települést.
Nagymarosi fiatalokat itthon tartva a munkahely teremtő programmal – az új szálláshelyeken és vendéglátóknál vagy az aktív turisztikai szolgáltatásoknál nagyságrenddel több munkahely biztosítana megélhetést helyben – elérhetnénk, hogy a családok az ingázás helyett több időt tölthessenek egymással.
Támogassa remek emberekből álló csapatomat és engem, hogy továbbra is töretlenül fejlődjön Nagymaros!

 

IFJ. SCHINDLER LÁSZLÓ

vagyok, 27 éves.
Nagymarosra születtem és a tanulmányai¬mat is, itt kezdtem meg, majd Vácott a Boronkay György Műszaki Középiskolában szereztem Gépgyártástechnológiai technikusi és CNC gépkezelői bizonyítványt.
Mivel engem mindig is a rendőrség vonzott, ezt követően jelentkeztem az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolába, ahol szakaszparancsnoki feladatokat láttam el, majd később visszahívtak kiképzőnek az elsősökhöz.
Ezt követően 2013-ban neveztek ki a Budapesti Rendőr-fő¬kapitányság, VI. Kerületi Rendőrkapitányságának az állományába, ahol azóta már járőrparancsnoki feladatokat látok el. Az ott töltött, több mint 6 év alatt, rengeteg tapasztalatot szereztem, de a legfontosabb számomra, hogy a sok szörnyűséget látva is igyekeztem, minden tekintetben ”ember” maradni.
A rendőrségi munkám mellet, a szabadidőmben elvégeztem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Karát, ahol sok egyéb mellett tanultam államháztartástant, közpénzügyeket és közigazgatástant is. Az egyetemen ötösre államvizsgáztam, mellette a munkám során bőven szereztem tapasztalatot a közlekedés biztonságából és a közrendvédelemből is. Tanulmányaimat továbbra is folytatom, hogy a diplomához még hiányzó nyelvvizsgát teljesítsem.
Nagyon szívesen beszélgetek személyesen mindenkivel, aki megkeres, hiszen sokan nem ismernek még. Azok viszont, akik ismernek sok rosszat, talán nem mondanak rólam. Az Ő javaslatukra gondoltam úgy, hogy igen, Nagymaros készen állhat arra, hogy megválassza a története legfiatalabb Polgármesterét. Sokak szerint fiatalos lendületre van szükség a dinamikus fejlődéshez, mert sok tekintetben elmaradtunk a környék többi községéhez képest. A királyi panorámánk meg van, de hol a polgárváros?
Szeretném leszögezni, hogy nem fogom lehazudni a csillagokat az égről, pusztán azért, hogy engem válasszanak meg. Ha ez nem így lesz, mert Önök szerint nem rám van szükség, elfogadom és építem tovább a rendőri pályámat.
Úgy gondolom, hogy az ígéretekkel egyébként is tele a pad¬lás, és aki itt él, az nagyon jól tudja, hogy körülbelül 20 éve nyerik azzal a választásokat, hogy a Rákóczi út majd megújul. Most valóban megújul, de csak egy része, és ehhez is ennyi idő kellett…
Amíg nem látok bele a város jelenlegi, pontos költségvetésébe, nehéz messze menő ígéreteket tenni, hiszen nem mind¬egy, hogy azt, milyen kerettel veszi majd át az új testület.
Volt pár bemutatkozó videóm, a youtube-on, kérem, ezeket tekintsék meg amennyiben módjukban áll.
– Mivel képviselőjelöltként is indulok, amihez külön meg¬szereztem az aláírásokat, a polgármesteri bemutatkozásra szánt 2500 karakteren felül, jogom van a képviselőknek járó 1250 karakterhez is, ezért kérem a képviselők névsorában, keresse meg a bemutatkozásom folytatását és befejezését. Köszönöm.

 

DR. TELEK ZOLTÁN

vagyok. Az ajánló aláírások gyűjtése során kaptam a kérdést: maga marosi? Megértem az aggodalmat, mert teljesen jogosan azt gondolják, hogy aki már sok éve itt él, az már nem megy el innen sehová, ezért a város gondjai is nyilvánvalóan jobban érdeklik őt, mint aki idén még itt van, jövőre meg esetleg már másutt lesz.
A válaszom az, hogy marosi vagyok. Marosivá elsősorban az tesz valakit, hogy érdeklik-e a város ügyei, tesz-e valamit a városért? Az idén vettem Nagymaroson házat (Szív u. 20.), három gyermekem (1,2,4 évesek) fog óvodába/iskolába járni, úgy hogy sorsközösségben vagyok önökkel. Ugyanaz az érdekem, mint önöknek: gyerekeim jó helyen nőhessenek fel, az önkormányzat pedig bőséges bevétellel rendelkezzen, amiből a kötelező feladatain (közutak, stb.) túl jusson az „álmok” megvalósítására is. Mert élni csak ott jó, ahol lehet álmodni is dolgokról és természetesen idővel meg is lehet őket valósítani.
48 éves vagyok, jogi egyetemet végeztem, 1996 óta Budapesten dolgozom ügyvédként. Az Alföldön (Jászberény) nőttem fel, így a Dunakanyar a Dunával és a hegyekkel nagy hatással volt rám. Budapestre költözésem után sokat jártam ide, majd 2002 óta hétvégi házam (előbb Kisoroszi majd Dunabogdány) is volt a környéken. Sokat kajakoztam errefelé, különösen Nagymarost kedveltem meg. Idén döntöttem úgy, hogy állandó lakhatásra keresek házat Nagymaroson. Hat gyermekem van, első házasságomból származó gyermekeim (12,14,17 évesek) nem élnek velem, de sok időt töltenek velünk nagymarosi házamban. Több információ rólam, illetve itt várom javaslataikat: https://www.facebook.com/zoltan.telek.501 – www.drtelek.hu
Engedjék meg, hogy egy elképzelt hétvégi napomat leírjam Nagymaroson 10 év múlva, 2029-ből. Ezen az elképzelt jö¬vőbeli napon reggel átfutom a helyi lapot, mely nagymarosi tanulók remek tanulmányi versenyeredményeiről ír, amit az tett lehetővé, hogy tanulmányi szerződésekkel/önkormányzati szolgálati lakásokkal remek tanárokat vonzottunk ide. Átfutom a kajak-kenu, atlétikai eredményeket is a lapban, mert az iskolai testnevelő tanárok és a helyi klubok edzői is remek körülmények között, megbecsülve végzik munkájukat. A városi sporttelepeken iskolai testnevelésórák is vannak rendszeresen. Az újság ír a város költségvetéséről is. A városban annyi idegenforgalmi adó (szálláskiadás) és iparűzési adó (vendéglátó¬helyek) folyik be, ami 10 éve még lehetetlennek tűnt. Lehet gondolkodni, hogy mire is költsük ezt a sok bevételt…
Kajakozni indulok, ezért átsétálok a városon. A Magyar utca egy szép sétálóutca, autóktól süllyedő oszlopokkal védett. Az utcában sok kiülős vendéglátóhely, napernyők, szökőkút, kisebb szobrok. Az utcában sok turista is korzózik. Mint meg¬tudom tőlük, most kötött ki a szállodahajójuk és egy balett előadást fognak megnézni. Örülök annak, hogy a Nagymarosi Szabadtéri Játékok világszerte ismert, a szállodahajók amerikai, ázsiai, nyugat-európai utasai a közösségi internetes oldalakon dunai hajóútjuk egyik legszebb élményeként emlékeznek meg az itteni előadásról. Az önkormányzat a nagymarosi la¬kosok részére jegykontingenst alkudott ki a programszervezőkkel, így a helyi lakosság kedvezményesen vehet jegyet az előadásokra.