Képviselő jelöltek bemutatkozása

BALÁZS KÁLMÁN ÁKOS vagyok, 27 éves nagymarosi lakos. Születésem óta Nagymaroson élek családommal a Fehérhegy utcában. Nős vagyok, van egy 2 éves kislányom. A Szent István Egyetemen végeztem Gazdálkodás és Menedzsment szakon, Vállalati Pénzügy szakirányon. Főállásban Budapesten dolgozom a Cognizant Technology vállalatnál, Cashposting and Resolution specialist pozícióban.
Munkámból adódóan tudom mi az, hogy csapatban dolgozni, együtt megoldani a problémákat. Szeretnék fiatalos lendületet vinni a város vezetés munkájába.
A célkitűzéseim között szerepel, hogy Nagymaros várost vonzóbbá tegyük turisztikai szempontból. Elengedhetetlen az utak fejlesztése, javítása. Új sportolási lehetőségek kialakítása, a meglévők támogatása mellett. A helyi vállalkozók elsőbbséget élvezzenek a városban zajló munkálatok pályázására. Véleményem szerint fontos, hogy az idősebb korosztályra is nagy figyelmet fordítsunk.
Igazi csapatjátékosnak tartom magam és hiszem, hogy a befektetett kemény munka meg fogja hozni a gyümölcsét és együtt sikereket fogunk elérni Nagymaros város fejlődésében.
Kérem Önöket, hogy támogassanak szavazataikkal az októberi választáson.

 

EDÖCSÉNY ANDRÁS, 54 éves villamosmérnök vagyok, feleségem Zita több mint 15 éve hitoktató Maroson, 3 fiam is itt született.
Közép- és felsővezető voltam oktatási intézményekben, KKV-knál, hazai- és nemzetközi cégeknél, állami nagyvállalatnál.
2002-2006: Nagymaros polgármestere-, 2006-2008: képviselő- 2006-2010: megyei képviselő voltam.
Képviselőnek indulok, mert:
– évek óta egyre többen kérik, hogy dolgozzak ismét a város fejlődéséért
– szükséges a törvényes működés: a polgármester irányításával és a jegyző vezetésével a Hivatal készíti az előterjesztéseket, a testület dönt, amit a polgármester ellenőrzése mellett a Hivatal hajt végre
– a döntések előtt szükséges a társadalmi egyeztetés
– átlátható költségvetés kell a városnak
– a marosiak bevonásával 2006-ban elkészült Nagymaros Város Fejlesztési programja 2006-2013 dokumentumban megjelölt célok közül alig valami valósult meg 13 év alatt
– még nincs Marosnak a 2020-2035 időszakra Városfejlesztési Koncepciója és programja
– szeretném, ha nem okozna napi bosszúságot a közterületek-, középületek- és közutak elhanyagoltsága, az üzletek hiánya, a közlekedési problémák, az átgondolatlanság
Ha Önök is úgy gondolják, hogy segíteni tudom a képviselő-testület munkáját, kérem támogassanak szavazatukkal

 

FEKETE ZSOLT vagyok, 47 éves 4 gyermekes nős családapa. 25 éve költöztünk vissza Nagymarosra a családi házunkba. Feleségem és az én családom is nagymarosi származású. 12 éve költöztünk ki végleg a külterületi tanyánkra, ahol állattenyésztéssel is foglalkozunk.
Immár két ciklus óta vagyok képviselő, jelenleg a gazdasági és városfejlesztési bizottság elnöke. Az itt megkezdett munkámat szeretném tovább folytatni:
– az iskolakert programot az önkormányzat által vásárolt területeken
– A Váci u. 32. sz. ingatlan (volt bölcsi) épületének felújítása és fizető szálláshellyé alakítása, valamint a latorvölgyi önkormányzati telken bérlakások építése, melyeknek a fedezete az eladott ingatlanok árbevételéből megoldható, és hosszú távon bevételt generálna a városnak
– a közterület-felügyelői létszám növelése, hogy ne csak rendeletek legyenek, hanem azok be is legyenek tartatva
– fontos feladatomnak érzem Nagymaros védelmét, mint az ÖTE aktív vonuló tagja
– a temető megkezdett rendbetételének a folytatása és fejlesztése
– a Zöldhíd Nonprofit Kft-vel zöldágra vergődni a kül- és belterületi szemétszállítással kapcsolatban. (Jelenleg is folyamatos egyeztetés alatt áll)
– a Maros Kft átalakítása, hogy a lakosság és a város igényeit szolgálja ki
– a külterületi utak folyamatos karban tartása
Jobban hiszek a személyes beszélgetésekben, mint a facebookos végeláthatatlan vitákban, így a Nagymarosi Piacon kéthetente gyakran megkeresnek.
Az eddigi munkámat az Önök támogatásával, Önökért szeretném tovább folytatni.

 

GERGELY TAMÁS vagyok, sokan Tomának ismernek. Nagymaroson nőttem fel, a középiskolai évek kivételével 31 évemet Nagymaroson éltem le, itt szeretném gyermekeimet majd felnevelni és a boldog öregkort is megélni. Kereskedelmi közgazdászként végeztem a Budapesti Gazdasági Egyetemen, néhány év versenyszférai tapasztalatomat az élelmiszerkereskedelemben szereztem. Jelenleg a fővárosban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési szakterületén dolgozom, jellemzően az Európai Közösség adózói között folytatott kereskedelem vizsgálata, határokon átnyúló adócsalások felderítése a munkám.
A város költségvetése szempontjából – a munkámból kifolyólag – fontosnak tartom a helyi adók, legfőképpen az építmény-, telek- és idegenforgalmi adó megfizetésének hatékonyabb ellenőrzését és beszedését. Továbbá hangsúlyosan kiemelendő elérendő célom, hogy a Nagymaroson már működő és jövőben megalakuló társaságok helyben fizessék meg az iparűzési adót, ne pedig más településeken.
Városunkban hihetetlen nagy igény mutatkozik a minőségi oktatás és nevelés iránt, óvodapedagógus édesanyám révén nap, mint nap szembesülök ezzel. Reggel a vasútállomáson várakozva látom, hogy rengeteg felsőbb évfolyamos gyerkőc jár Vácra iskolába, mert szüleik nem elégedettek az oktatás színvonalával. Az önkormányzatnak elengedhetetlen feladata, hogy az oktatás megfelelő minőségű legyen, ehhez minden tőle telhetőt el kell követnie.
Fiatalos lendülettel városunkért!

 

GRÉCS GÁBOR vagyok 44 éves törzsgyökeres nagymarosi lakos, szeretném független képviselőként képviselni a helyi lakosságot.
Több mint 20 éves a párkapcsolatom, ebből 13 éve házasságban élek feleségemmel, és egy fiúnkkal.
Középfokú iskola elvégzése után, fokozatosan az összes ingatlanos szakmai végzettséget megszereztem (közvetítő, becslő, ingatlanvagyon szakértő). 1999-óta a szakmában dolgozom.
Elképzeléseim, terveim (röviden):
– Város tisztasága, az itt lakók és az átutazók is számon kérik, ezért fontos. Részbeni megoldása a helyi lakók bevonásával megoldható. Az építményadó mérséklése azoknak az ingatlan tulajdonosoknak, akik karban tartják maguk előtt a területet így ösztönözve a rendet, tisztaságot. „Fogadj örökbe egy utcát”
– Az építmények adóztatásának modernizálása, aktualizálása.
– Szabályozási terv felülvizsgálata és megváltoztatása is fontos lenne, mert nagyon sok átgondolatlan és nem aktuális elképzelés van benne, az övezeti besorolások a külterületen / zártkerti részen nem a fejlődést szolgálja, és így még sok bevételtől is elesik a Város. Szomorúan látom, hogy a korlátozások miatt nagyon sok az elhanyagolt ingatlan, telek. Szeretnék ezen változtatni.
– Idegenforgalom, turizmus fejlesztése, irányítása. Támogatom azokat az elképzeléseket, ami múzeumok létrehozását szorgalmazza, 3 konkrét elképzelésem is van.
– A helyi sport fejlesztése, támogatások felhasználása, és nem utolsósorban a sport és sportolok megbecsülése.
– Az eddigi fejlesztések folytatása, átgondolása, bővítése.
– Pályázatok minél nagyobb arányú kihasználása.
– És egy utolsó gondolat, Nagymarosból is lehetne egy „Brand” (márka), mint Tihany, Szentendre, stb. Csak ki kell használni ezt a csodálatos természeti adottságunkat. „Nagymaros a Dunakanyar szíve”

 

GRÉCS LÁSZLÓ 73 éves nagymarosi születésű, Nagymaroson élő, a Dunakanyarban tevékenykedő képviselőjelölt vagyok.
Ötven éve élek a boldog házasságban, három felnőtt fiúgyermek büszke édesapja, és öt drága unoka nagypapája vagyok.
Jelenleg a negyedik ciklusomat töltöm, az ügyrendi bizottság elnökeként. Az eltelt évek alatt megismertem a képviselői munka lehetőségeit és korlátait is. A megszerzett tapasztalataimra építve továbbra is higgadtan, teljes felelősséggel szeretném végezni a képviselői munkámat.
A segítségnyújtás, a másokért való tenni akarás vezérel, olyan ügyeket sikerült képviselni, végigvinni, megvalósítani, ami Nagymaros ügyét szolgálja, és ami elégedettséggel tölti el az itt élőket. Azért dolgoztam, dolgozom, hogy a városunk fejlődjön, előre haladjon, a meglévő vagyonunkat növelni tudjuk, értékeinket megőrizzük.
Továbbra is nagy hangsúlyt kívánok fektetni a Nagymaros kiváló természeti adottságaira épülő minőségi turizmus fejlesztésére. Szükségesnek tartom a város fejlődését meghatározó megvalósítható “Városfejlesztési koncepció” továbbdolgozását, a Helyi Építési Szabályzat alátámasztásával.
Szeretném megköszönni mindenkinek, a bizalmat, a sok támogatást!

 

HADI TAMÁS 55 éves, tősgyökeres nagymarosi vagyok.
Két felnőtt gyermekem van, feleségem 15 éve helyi vállalkozó, a Fő téri utazási irodát vezeti.
16 évig dolgoztam a váci BV intézet kereskedelmi osztályán, majd 7 évig a Contitech Hungária Kft. logisztikai osztályán vezető pozíciót töltöttem be. 2007 óta a Piramis Építőház Kft. üzemeltetési vezetője vagyok, ahol nagyobb beruházások lebonyolításában is részt veszek. Rendszeresen foglalkozom pályázatokkal, ezen tapasztalataimat is szeretném Nagymaros fejlődése érdekében hasznosítani. Hatékonyabb pályázati munkával elérhetnénk az úthálózat fejlesztését, a középületek felújítását, szebbé és tisztábbá tehetnénk közterületeinket. Célom a városban kialakult közlekedési káosz megszűntetése, a közlekedési rend szükséges átalakításával.
Tavaly a parkolási rendelet módosítása érdekében aláírást gyűjtöttünk, amit a szavazók 1/3-a támogatott. Sikerült elérnünk a lakossági fórum összehívását, de sajnálattal tapasztaltuk, hogy a város vezetése, mint számos más esetben is, figyelmen kívül hagyta az itt élők igényét és a megtett észrevételeket.
Az elmúlt két évben többször voltam testületi üléseken és lakossági fórumokon. Fontosnak tartom, hogy a képviselők munkájuk során figyelembe vegyék a lakossági észrevételeket.
Ha Önök is így gondolják, kérem támogassanak szavazatukkal!

 

HETÉNYI ANDREA vagyok, születésem óta Nagymaroson élek a családommal. Általános iskola befejezése után Budapesten folytattam tanulmányaimat. A Budapesti Tanítóképző Főiskolán óvodapedagógus diplomát, majd a Külkereskedelmi Főiskolán közgazdász diplomát szereztem. Több évig a gazdasági szférában dolgoztam, jelenleg óvodapedagógusként dolgozom itt Nagymaroson. Vállalkozóként továbbra is folytatom külkereskedelmi tevékenységemet.
Aki ismer, az látja és tudja, hogy mindig szívesen vettem ki a részem a város közösségi életéből. Akár mint szervező a rendezvényeken, vagy mint kétkezi segítség, amivel a város szebbé-jobbá tételéhez járultam hozzá. Német nemzetiségi képviselőként eddig is aktívan vettem részt a város kulturális tevékenységében, továbbra is célom, hogy a gyermekeink megismerjék és ápolják hagyományainkat.
Célom, hogy a gyermekek többet mozogjanak, ehhez szeretnék több sportolási lehetőséget biztosítani rendezvények, versenyek támogatásával és szervezésével.
Településünk jó úton halad a turizmus fejlesztésében, ehhez elengedhetetlen városunk szebbé, tisztábbá, vonzóbbá tétele, valamint pályázatok útján az utak fejlesztése, javítása.
Képviselőként szeretném nagyobb felelősséget vállalva segíteni, befolyásolni a város fejlődését.

 

HORVÁTH DÁVID vagyok, 39 éves, házas, kétgyermekes családapa, tősgyökeres nagymarosi.
Négydiplomás pedagógusként 16 éve tanítok a helyi általános iskolában, ahol osztályfőnökként, történelem- és matematikatanárként napi kapcsolatban vagyok a gyerekekkel, szülőkkel, ezáltal ismerem a fiatalokat és a családokat foglalkoztató kérdéseket. Szociálpedagógusként az idősek és a nehézsorsúak helyzete is foglalkoztat, ismerem a segítségnyújtás lehetőségeit. Egyéni vállalkozóként pedig rálátásom van a vállalkozókat érintő jogszabályokra, lehetőségekre, problémákra.
2014-től tagja vagyok a város humánügyi bizottságának, így már betekintést nyertem a képviselőtestület, illetve a hivatal munkájába.
2017-től a Nagymarosi Iskoláért Alapítvány titkáraként az iskola és a diákok támogatása mellett a helyi civil szervezetekkel is jó kapcsolatot ápolok, valamint különböző rendezvények szervezésében és lebonyolításában is aktív szerepet vállalok.
Családtagjaimmal együtt teszek Nagymaros szépítéséért is, hiszen több éve „örökbe fogadtuk” a Rókus kápolna és környékét, melyet azóta is rendben tartunk.
Elsődleges célom egy olyan fejlődő, de kisvárosi jellegét megőrző város kialakítása, mely zöld területekkel, játszóterekkel, nyugodt, csendes, kikapcsolódásra, pihenésre alkalmas helyekkel, a nagymarosiaknak és a nagymarosiakkal közösen épül, a hagyományok megtartásával.

 

IVOR ANDRÁSNÉ, szül. Osváth Anna Mária, tősgyökeres nagymarosi lakos vagyok. Két lánygyermekem és három unokám van. Közel 40 évig ügyviteli területen dolgoztam, az önkormányzattól mentem nyugdíjba.
Öt éve vagyok képviselő. Szeretnék továbbra is Önökért, Önökkel együtt tenni a városért. Elsősorban az itt élők komfortérzetét jobbítani. Céljaim között az alábbiak megvalósítását tartom a legfontosabbnak:
– Parkolási lehetőségek kialakítása, lehetőleg a “külvárosban”.
– Parkolási rend újratárgyalása. Szakértői véleményezés a helyiek bevonásával.
– Tiszta UTCA, rendes ház mozgalom.
– Nagycsaládosok segítése.
– Önkormányzati ingatlanok karbantartása.
– Segélyhívó ügyelet az idősek, egyedül állók részére.
– Fecskeház biztosítása a friss házasok számára.
– Első-völgy és Diófa utcában a parkolási lehetőség megoldása a csapadékelvezető árok befedésével.
– Mellékutak, utcák karbantartása.
– Falugazda (város), kertész alkalmazása.
– Helyi buszjárat biztosítása a településen kívül élők részére.
– Továbbá tenném mindazt, amit eddig is tettem: nemzetiségi identitás megtartásáért, az értékek átörökítéséért.
Mindezzel együtt hangulatos kisvárossá tenni Nagymarost. Köszönöm a sok jó szándékú segítséget, ami részemről tiszteletre méltó.
Kérem, ha eddigi képviselői tevékenységemmel egyetért, támogasson szavazatával a további megvalósítás érdekében!

 

KISS CSABA ISTVÁN

(Fotót és bemutatkozó nem érkezett)

 

KISS KÁROLY vagyok, 27 éves, nagymarosi. 8 éve foglalkozom gyerekrendezvények szervezésével – családi hétvégéket tartunk az ország több városában és olykor külföldön is. 6 éve vagyok LEGO nagykövet. Ez azt jelenti, hogy a hazai LEGO rajongók érdekeit képviselhetem a cég felé, és kiemelt feladatom a közösségépítés. Mindemellett hamarosan pedagógiai pályára lépek.
Példákat gyűjtök Európa-szerte arról, hogyan lehet gyerek- és természetbarát, kreatív szemlélettel, inkluzív módon, csapatmunkában megszervezni egy település életét, közösségét, hétköznapi működését.
Olyan várost képzelek el, ahol jó felnőni és jó gyermeket felnevelni. Ahol jó szépkorúként élni. Ahol senkit sem hagyunk magára; mindannyian figyelünk egymásra.
Szeretném, ha a növekvő turizmusból úgy gyarapodna a város, hogy közben élhető is marad. Valamennyi érintett bevonásával kívánom megtervezni a nagymarosi eseménynaptárat, sok új programmal. Szeretnék részt venni a település gazdálkodásának átláthatóvá tételében és a hatékony városüzemeltetés feltételeinek megteremtésében.
Valódi független jelöltként indulok. Nem polgármesterjelölteket, hanem fontos ügyeket, a nagymarosiakat szeretném képviselni. Programom az A gyerekek városa facebook oldalon részletesen is olvasható.

 

KOSZTRA GÁBOR vagyok, 39 éves matematika-történelem szakos középiskolai tanár, házas, három gyermek édesapja. Az élet egy Zoller-lányon keresztül hozott a Dunakanyarba 7 éve, és pillanatok alatt Nagymarosba is beleszerettem. Az ősök előtt fejet hajtva álmodtam meg és szervezem évek óta a Málenkij Robot Emléktúrát, hogy minden elhurcolt leszármazottja közelebb kerülhessen a fájdalmak feldolgozásához. Szeretném az utóbbi évtizedben ide költözötteket is képviselni, továbbá az összes új ötlettel rendelkező nagymarosi választópolgár aktivitását becsatornázni a város életébe, úgy, hogy minél többen érezzék magukénak az adott kezdeményezést. Pedagógusként fontosnak érzem, hogy az önkormányzat nagyobb figyelmet fordítson az oktatási intézményeire és az ott dolgozókra (bölcsőde és óvoda), továbbá a Tankerülettel együttműködve segítse az iskolát és a benne dolgozókat, ahol lehetséges. Matematika-tanárként a számok világában otthonosan mozgó jelöltként szeretnék tenni azért, hogy ésszerűbb gazdálkodással több pénz jusson olyan fejlesztésekre és programokra, ami az itt élők környezetét és életminőségét javítja. Kérem, támogasson szavazatával, hogy szaktudásommal és kapcsolatrendszeremmel minél hatékonyabban tudjam segíteni Nagymarost!

 

KURCZBACHER DÁVID vagyok Nagymaroson élek és dolgozom. Vácon érettségiztem, majd a Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Karára jártam. Jelenleg családi vállalkozás keretein belül két üzletet vezetek, Nagymaroson a Rév- Büfét és a váci piacon egy halasboltot.
Terveim között szerepel a parkolási rendszer teljes átalakítása, a szelektív hulladék¬gyűjtés megvalósítása a közterületi szeméttárolók esetében, nyilvános mosdók létrehozása a város több forgalmas pontján, kisebb utcák forgalmi és parkolási rendjének átgondolása, a vállalkozók terveinek segítése a megvalósításban, a Maros Kft gazdálkodásának átalakítása és az önkormányzat kommunikációjának erősítése, javítása. Munkám során több lehetőségem adódik beszélgetni az emberekkel és alapvető tapasztalatom, hogy mindenki szereti a várost, szeret itt élni vagy szabadidejét itt tölteni. A legfőbb célom egy olyan tiszta élhető város kialakítása – kihasználva a turizmus adta lehetőségeket, melynek hasznát a nagymarosiak élvezik – ahol megfér egymás mellett a városlakó polgár és a turista.
Képviselői jelölésemmel felvállalom, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzatot is támogatom. Amennyiben fenti elképzeléseimet szimpatikusnak találja, kérem támogasson szavazatával.

 

LÉNÁRT KITTI vagyok, lánykori nevemen Mester Kitti. Születésem óta Nagymaroson élek, 35 éves vagyok, tanár, házas, 3 gyermekem van. Német és magyar nemzetiségűnek vallom magam. A Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat egyik képviselője vagyok. Wildenrosen Táncegyüttesben 9 éve táncolok.
Megválasztásom esetén célom, hogy a település rendezett legyen, törekednék a város Szob felőli részén a bolthiány megszüntetésére. Nagymaros vasútállomás hivatalosan megközelíthetővé tétele a Millennium sor felől is, forgalom lassító járdasziget, zebra kiépítése. A jelenlegi áldatlan szemétkérdés megoldása.
További terveim (felsorolás szintjén): iskolának plusz tornaterem, esetleges uszoda. Fogorvosi ellátás rendezése, HÉSZ felülvizsgálata, zöld energia.
Pályázati lehetőségek maximális kihasználása. Belterületi vadak problémájának erdészettel és vadásztársasággal együttműködéssel történő megoldása. Szoros kapcsolat kialakítása a környékbeli településekkel, hogy tanulhassunk egymástól.
Szeretném, ha a képviselők, és a polgármester együtt dolgoznának, és megalapozott, alaposan megvitatott döntéseket hoznának, amelyek előremozdítanak és élhetővé teszik a várost.
Köszönöm, ha megtisztelnek bizalmukkal, és szavaznak rám!

 

MÁNDLINÉ SZABÓ KATALIN vagyok. 1977 óta élek és dolgozom Nagymaroson. Nagymarosinak érzem és vallom magamat, (apai ágról részben innen is származom), tisztelem a nagymarosi polgárok ősöktől örökölt kultúra iránti igényét, amelyet naponta tapasztaltam a könyvtárban és a művelődési házban, ahol 42 évig dolgoztam.
Két lányom és két fiú unokám van, férjemmel 42 éve vagyunk házasok.
Mivel közintézményben tevékenykedtem, emberekkel foglalkoztam, soha nem állt tőlem messze, hogy lehetőségeim szerint próbáljak meg segíteni, problémákat megoldani. Ezért is bátorkodtam öt évvel ezelőtt önkormányzati képviselőnek jelöltetni magamat.
Mindennapi munkámban és képviselőként is azért dolgoztam, hogy településünk úgy fejlődjön, hogy közben meglévő értékeinket is megőrizzük.
Megválasztásom esetén – eddigi tapasztalataimra támaszkodva – szeretném, ha
• segíthetnék a város polgárai és az Önkormányzat közötti információcsere javításában;
• a képviselő-testület többet foglalkozna a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel, kiemelten a szelektív szemétgyűjtéssel és szállítással;
• többet kell foglalkoznunk a város tisztaságával, virágosításával.
Fontosnak érzem, hogy a város szociális és kulturális intézményei fejlődjenek.
• Gondozási Központ bővítése,
• művelődési ház további korszerűsítése,
• a Kittenberger ház múzeummá alakítása.
Bízom benne, hogy mindezek megvalósításához pályázatok is az Önkormányzat segítségére lesznek.

 

MARAFKÓ MÁRK vagyok. Nagymaroson nőttem fel, mai napig itt élek családommal. Humán Erőforrás menedzseri szakon végeztem a Szent István Egyetemen. Jelenleg a gazdasági életben dolgozom, két társaságot irányítok.
Helyi lakosként aktívan teszek is a közösségért. Bár nem gondolom, hogy ehhez képviselőnek kell lenni, de a döntési folyamatban részt vállalva hatékonyabban tudnék tenni Nagymarosért.
Aktív önkéntes tűzoltó vagyok és a “Nagymarosért” Facebook csoport egyik moderátoraként is ismerhetnek.
Látom a feladatokat, lehetőségeket, megoldásokat és azt is tudom, hogy az Önkormányzat működése jelentős eltéréseket mutat a gazdasági életben megszokott folyamatoktól.
Amit képviselni szeretnék megválasztásom esetén:
– Javítani a kommunikációt az Önkormányzat és a Lakosság között.
– Részt vállalni a pályázatok előkészítésében.
– Szeretném támogatni Polgármester Úr elképzeléseit a helyi pincerendszer megmaradt részeinek feltérképezését és idegenforgalmi, gazdasági, biztonsági, valamint polgári védelmi szempontok alapján történő hasznosítását illetően.
– Lehetőségeim szerint szeretném támogatni és hatékonyabbá tenni az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Polgárőrség működését.

 

NÉMET IMRE vagyok, 50 éves, diplomás, két gyermekes családapa. Tizenöt éve élek Nagymaroson, de feleségem családja több mint száz éve él a településen.
Érettségi óta rendezvények, fesztiválok szervezésével foglalkozom. Több, mint 20 éves államigazgatási tapasztalatom is van, melyet Csepeli Önkormányzatnál szereztem. Munkám során szerveztem a kerület kiemelt rendezvényeit, fesztiváljait, állami ünnepségeit. Városunkban megszerveztem a Gesztenyevirág Fesztivált, és az első Szent István napi Borünnepet, mely hagyománnyá vált. Munkámat „Csepelért-díjjal” ismerték el.
Szeretnék létrehozni egy -évente megrendezendő- multikulturális programsorozatot, melyben a színház, a komolyzene, az irodalom mellett a kultúra más területei is bemutatkoznának. Ezzel párhuzamosan művészeti alkotótáborok újraindulását is szeretném elősegíteni.
Tovább erősíteném Nagymaros és Léva kapcsolatát.
Tapasztalatom révén segíteni szeretném a hatékonyabb és szolgáltató önkormányzat megvalósulását.
Tervem a „Fogadj örökbe egy területet” mozgalom megvalósítása településünkön.
A fenti terveim megvalósításához kérem az Önök támogatását, hogy –összefogással- megvalósíthatóvá váljanak.
Számíthatnak rám, ahogy én is számítok Önökre, hiszen mindannyiunk közös nevezője NAGYMAROS!

 

PÓKA BALÁZS vagyok. Az elmúlt nagy árvizeknél sokan megismerhettek a közös munka során. A következő önkormányzati ciklusban szeretnék képviselőként is tenni városunk fejlődéséért. A nagy, állami fejlesztési tervekben szereplő megkerülhetetlen fókuszpontokon túl érdemes közvetlenebb, kisvárosi léptékű célokat is megfogalmazni: a hátizsákos turizmus fejlesztése kisebb költségigényű és a hétvégeken kisebb autóforgalommal járó cél. A rendezett sétányok, utcák, a közösségi terek tisztasága is sokat javítható szoros együttműködésben a nagymarosi lakosokkal.
Nagyon szeretem a természetet, családommal sokat kirándulunk városunk környékén és szerte az országban. Részt veszek az Erdőmentők alapítvány munkájában is, havi rendszerességgel teszünk valamit a Börzsöny erdeinek megőrzéséért, megtisztításáért, a turistautak karbantartásáért.
Végül magamról néhány szó: már 42 éve Nagymaroson élek feleségemmel és ötödikes kislányommal. Tanulmányaimat Vácon az I. Géza Király KSZKI-ban és Győrben a Széchenyi István Főiskolán végeztem. Közgazdász diplomámat számvitel szakirányon szereztem, 1999 óta dolgoztam a közigazgatásban, globális méretű multinál, illetve magyar vállalkozásoknál. A munkám során szükségem volt anyanyelvi környezetben megtanulni a spanyol nyelvet az iskolában megismert angol, illetve a német mellé.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

RASZLERNÉ SZALAY KATALIN vagyok, 1980. óta élek Nagymaroson férjemmel, Raszler Tiborral.
Védőnő a képzettségem, és itt Nagymaroson helyben szerettem volna elhelyezkedni. Ez nem sikerült, így a Gondozási Központban kezdtem dolgozni. Intézményvezetőként napi kapcsolatban voltam Nagymaros Város Önkormányzatával, a mindenkori polgármesterrel, és a Polgármesteri Hivatal dolgozóival. 2014. óta tagja vagyok a Humánügyi Bizottságnak is. 1996-ban létrehoztuk, a „Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapítványt, melyben az önkéntes tevékenységemet jelenleg is végzem.
Most nyugdíjasként továbbra is szeretnék a település életében részt venni, és elsősorban a szociális-humánügyi területen tudnám segíteni a képviselő-testület munkáját.
SZAKMAI TAPASZTALATAIM:
1993.10.01. – 2018.10.31.: Gondozási Központ, Nagy¬maros – intézményvezető
1979.09.01. – 1985.05.05.: Szőnyi Tibor Kórház, Vác – kórházi védőnő
Közvetlen lakóhelyem (Váci út Duna parti oldal) érdekében évek óta közérdekű, közösségi jelleggel is tevékenykedem: Cél az árvízvédelmi gát ezeket az ingatlanokat is védené. Remélem, hogy megtisztelnek bizalmukkal.

 

RUDOLF JÁNOS vagyok harminc éves, született Nagymarosiként itt nőttem fel, itt élek, dolgozom. Szeretnék néhány sorban tájékoztatást nyújtani elképzeléseimről melyeket képviselői megválasztásom esetén megvalósítani kívánok közösségünk érdekében.
Alapvető célom hogy gyönyörű városunk fejlődését szolgáljam. Céljaim eléréséhez minden itt lakó együttműködésére számítok napi folyamatos párbeszéddel, a sokféle vélemény és látásmód meghallgatásával, figyelem¬bevételével. Tovább kívánom szélesíteni a kapcsolatot ami az önkormányzatot és a hozzá forduló embereket összeköti.
Erősíteni kívánom a helyi vállalkozók, termelők, munkavállalók pozícióját, hogy helyben találja meg mindenki megélhetését, boldogulását.
Városunk a hideg idő beköszöntével téli álomba merül, programokkal, a téli turizmus fellendítésével szeretnék pezsgő életet varázsolni mindennapjainkba.
Rendezni kívánom a szemétgyűjtés, a szelektív gyűjtés nem túl hatékony rendszerét településünkön. A jelenleg kihelyezett szemétgyűjtők nem elegendőek, és ezt napi szinten tapasztalhatjuk.
Minden itt lakó számára hozzáférhető módon megújuló energia beruházási támogatások elérését segíteném, hogy a gyönyörű városunk a csodálatos mikroklímája hosszútávon is fennmaradjon.
Kérem támogasson szavazatával, hogy együtt, közösen dönthessünk jövőnkről! Tegyünk együtt közösségünkért! Döntsünk közösen Nagymarosért!

 

IFJ. SCHINDLER LÁSZLÓ
Polgármesteri bemutatkozás folytatása:
A videókban nagy hangsúlyt kap a rendezetlen városkép, az akadozó szemétszállítás, a rossz útburkolatok, vagy éppen a gazos közterületek.
Ezek azok, amikkel kapcsolatban nyugodt szívvel meg tudom ígérni, hogy ez másképp lesz, mert ha kell, saját kezűleg oldom meg ezek rendezését.
Nagy hangsúlyt kell fordítani a turizmus kezelésére, hiszen az biztos, hogy a turizmus felszálló ágban van a településünkön, amit ha akarnánk se lehet megállítani. Ezt kell úgy kezelni és igazítani, hogy a város nyugalma és békéje megmaradjon olyannak, amilyennek szeretjük.
A problémák megoldására és a város fejlesztésének a módjaira több helyen is olvashattak az érveim és gondolataim közül, melyekre kivétel nélkül pozitív visszajelzéseket kaptam, főleg azért mert ezeket az ötleteket, Veletek, a Ti véleményeteket figyelembe véve találtam ki.
A munkám során gyakran kerülök döntéshelyzetbe, ahol csak a másodperc tört része áll a rendelkezésemre, hogy jól cselekedjek. Szerencsére többször is sikerült bebizonyítanom, hogy a gyors, pontos problémamegoldó készségemet és a tenni akarást a környezetem javára tudom fordítani.
Szeretném ezeket az erényeket is a Város, és a Ti javatokra használni. Én itt nőttem fel, itt van az életem, szeretném, ha a Város szolgálata lenne a hivatásom.
Köszönöm, hogy végig olvasta, és aki teheti, az kövesse: a ”Schindler László Polgármester jelölt 2019” – nevű, Facebook oldalam.

 

SCHÜLT FERENC vagyok 37 éves sváb származású nagymarosi lakos. Feleségemmel, Judittal és Bence fiúnkkal a Király utcában lakunk. Gyerekkoromban a Nagymarosi SE-ben kajakoztam, majd a családi ács vállalkozásunkban dolgoztam és dolgozom, mellette a Dunakanyar Kittenberger Vadásztársaság vadászmestere vagyok, valamint három éve az Ipolyerdő Zrt. támogatásával a Mosonpatak Erdőbirtokos társulat elnöke.
Miért indulok a választáson?
Azért, mert egy olyan Nagymarost szeretnék, ahol minden fiatal biztos lehet abban, hogy itt megtalálhatja a számítását, családot alapíthat, felnevelheti a gyerekeit és gondoskodhat az idős családtagjai tisztességes öregkoráról. Mindezek megvalósítását az alábbiak szerint képzelem el:
– lakosság érdekeinek szem előtt tartása
– nagymarosi vállalkozások segítése, előnyben részesítése
– munkahelyek létrehozásának ösztönzése, támogatása
– öregek otthonának további bővítése, korszerűsítése
– város tisztaságának javítása, rendezett település kialakítása
– turizmus jó irányba való terelése, fejlesztése
– sportegyesületek támogatása, új sportolási lehetőségek feltételeinek kialakítása
Amennyiben programom és elképzeléseim találkoznak a lakosság elképzelésével és bizalmat kapok, akkor örömmel veszek részt az önkormányzat munkájában.

 

SZIKRISZT RITA vagyok, harmincnyolc éves, nagymarosi lakos. Születésem óta itt élek családommal. Van egy nyolc éves kislányom.
Egy nemzetközi cégnél dolgozom 16 éve alkalmazottként. Mindig is csapatban dolgoztam, így volt lehetőségem megtapasztalni, hogy a közös összefogásnak milyen ereje van.
2006 óta sokat tettem a Dunakanyarban azért, hogy polgári kormánya legyen Magyarországnak.
Célom, hogy közösen jobbá, élhetőbbé, tisztábbá tehessük Nagymarost! Hiszem, hogy jószándékkal, becsülettel, a lakosság és szakemberek bevonásával egy új, jobb irányba vezethetjük városunkat.
Számomra a város tisztasága, rendezettsége, a családok életterének kibővítése fontos, ezért ennek eléréséért szeretnék tenni, ezt a célt tűztem ki magam elé.
Mint édesanya a jövőnket gyermekeinkben látom. Minden, ami az ő fejlődésüket, jólétüket szolgálja, az nekem szívügyem lesz.
Példamutatással tudjuk nekik megtanítani, hogy az ember alázattal, összefogással, tenniakarással bármire képes. Okosan és cél¬irányosan kell felhasználni a kormányzati támogatásokat, melyeket csak olyan települések nyernek el, amelyek koncepcióval rendelkeznek.
Képviselőjelöltként szeretnék indulni az önkormányzati választásokon a Fidesz-KDNP színeiben. Ha megtisztelnek bizalmukkal, megígérem, hogy legjobb tudásom szerint, becsülettel fogom végezni a rám váró feladatokat.
Képviselőjelöltségemmel Heinczinger Balázs polgármesterjelöltet szeretném támogatni.

 

DR. SZILI ZSOLTNÉ vagyok, gyermekkorom óta Nagymaroson élek, ez az otthonom. 25 évig egy virágboltot vezettem, azóta vagyok a település virágos Katija. Ez idő alatt volt alkalmam meg¬ismerni a települést érintő problémákat. 3 lányom és 2 unokám révén érintett vagyok a vállalkozások és az oktatás terén is.
Céljaim közt szerepel:
• a belterületen élő vadak búvóhelyeinek felszámolása a lakosság biztonsága érdekében
• városunk zöldebbé tétele (komposztálás, energiahatékonyság, környezetvédelem)
• egy vállalkozóbb gondolkodású, gazdaságosabban működő önkormányzati modell elősegítése
Képviselői munkámmal szeretném elősegíteni, hogy Nagymaros egy élhető város legyen, ahol kicsi és nagy talál magának közösséget, programlehetőséget, megfelelő oktatást, és az egészségének megőrzéséhez szükséges feltételeket is biztosítva látja.
Céljaimat a lakossággal együttműködve szeretném elérni, ezért kérem, hogy támogassanak szavazataikkal!

 

DR. TELEK ZOLTÁN
Polgármesteri bemutatkozás folytatása:
A kerékpárúton erős a forgalom, mert sokan a városhatárban kialakított parkolókban veszik le kerékpárjaikat az autókról, mely parkolásért ugyan díjat szedünk, de azt lefogyaszthatóvá tesszük teljes egészében a helyi vendéglátóhelyeken. Ezért szívesen parkolnak nálunk a város határában, kerékpárra ülve pedig pezseg tőlük az élet Nagymaroson.
Elkajakozom a most még motorcsónak tárolásra használt Duna holtágak mellett, ahol néhány hajó azért még van a vízen. De a Duna holtágak által közrefogott szigeten sok sátrat látok, a nagymarosi kemping népszerűbb, mint a Kisoroszi-szigetcsúcs, rengeteg kerékpáros/vízitúrázó száll meg benne, vonattal is jól elérhető. A fiatalok kissé hangosabb esti élete ott senkit sem zavar. A parton sportpályákon is folyik az élet a kemping mellett, ahol helyi és vendég fiatalok együtt játszanak.
Este 10-kor aztán minden bezár: nem akarunk a pesti bulinegyed „nyári törzshelyévé” válni, arra ott van Siófok a Balatonnál.
Egy ilyen városban szeretnék élni önökkel 10 év múlva, ennek megvalósításához kérem szavazatukat!