1/2010. (I.25.) számú határozat – Napirend

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2010. (I.25.) számú határozata

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadta el:

1. Védőnői munkakör betöltésére benyújtott pályázat elbírálása
2. 2010. évi intézményi térítési díjak meghatározása
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
4. Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadása
5. 10551. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról döntés
6. 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása
7. Kitüntetési rendelet módosítása
8. Önkéntes Tűzoltó Egyesület névhasználati kérelme
9. Csigaház Családi Napközi megkeresése
10. Ingatlan értékesítések
11. Polgármester illetményének megállapítása

 

Kmf.

 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

                                                                                                                                                                           

                                                                                   

 

A kivonat hiteléül:
2010. 01. 26.
Jkv. vezető