ELMÚLT HETEK TÖRTÉNÉSEI

Kedves Nagymarosiak!

Továbbra is veszélyhelyzet van, ezért a képviselő testület nélkül kell döntést hoznom a várost érintő kérdésekben.

Eddig személyesen beszélgettem át az aktuális témákat a képviselőkkel, de az elmúlt hetekben már online is tartottunk egyeztetéseket.
A testület tagjai elektronikus úton is (email) megkapják az előterjesztéseket, hogy véleményt alkothassanak, ami nem minősül „hivatalos szavazásnak”.
A döntés továbbra is a polgármester felelőssége, azaz az Én feladatom.

Az alábbi témákban egyeztettem a képviselőkkel.
Amennyiben elfogadásra kerülnek, elérhetővé tesszük ezeket a város weboldalán.
• Lakossági egyedi kérelmek
– vízbevezetéshez hozzájárulás,
– elidegenítési tilalom és elővásárlási jog törléséhez hozzájárulás

• BORSZA-BUILD Kft szerződés módosítása (Egészségház felújításának műszaki átadás-átvétel határideje változik – 2021.05.31)

• Támogatási szerződés CÉDRUS Művelődési és Sport Egyesület 2021.

• Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2021-2025 elfogadása

• Nagymaros 11793 hrsz. ingatlan értékesítése (külterületi 309m2-es telek)

• Tervezési szerződés módosítása Origó Tervművek Kft-vel. (a munka szakmai és pénzügyi ütemezése változik a járványhelyzet miatt)

• Ceglédi Tankerületi Központ, a Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda, valamint Nagymaros Város Önkormányzata közt létrejött megállapodás jóváhagyása

• 2021 évi munkaterv
• 2021 évi költségvetés

További témákról is beszélgettünk:
– Keressük a lehetőséget arra, hogy minél több helyen kialakíthassunk nyilvános mellékhelységet. Amint elmúlik a fagy, a strand mosdóját kinyitjuk, ha elkészül a Művelődési ház mellékhelysége, akkor megszervezzük annak nyitvatartását, illetve elgondolkodunk azon is, hogy hosszú sétányunk mely szakaszára lehetne elhelyezni további illemhelyeket, mosdókat is.

– Az alsó mezőn található „tankert” hasznosításáról, fenntartásáról is beszélgettünk, hogy minél inkább be tudja váltani annak eredetileg is megálmodott funkcióját.

– Felvetődött, hogy kockaköves utcáink karbantartására nagyobb hangsúlyt kellene fektetnünk, hogy minél inkább megőrizzük azok minőségét. Ezzel kapcsolatban további konkrét egyeztetések is lesznek még.

– Az elmúlt hetekben több alkalommal személyesen egyeztettem a Motorcsónak Sportegyesület elnökével az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, de a sportegyesület bérleményében lévő nagymarosi 1879/5. hrsz-ú ingatlanon fennálló bérleti és a felépítményekre vonatkozó használati szerződés módosítása tárgyában.
Ennek legfőbb oka, hogy a további település-fejlesztési elképzelések szerint az ingatlanon egyéb hasznosítására is mód legyen.

– Folyamatos az egyeztetés azzal kapcsolatban is, hogy hol és milyen feltételekkel fogjuk majd elhelyezni a Foodtruck kiszolgáló egységeket. Hosszabb távú megoldást keresünk.

– A múlt héten nálunk járt az OTP Bank tervező kollégája és felmérte az ATM új helyének kialakítását. Remélhetőleg minél hamarabb elhelyezésre kerül az új ATM, már a Városháza bejáratánál.

– Juhász Attila háziorvos május végéig fog városunkban praktizálni. Keressük az utódját.

– A Király utcában sajnos több nyírfa is kidőlt az elmúlt időszakban. Felmérjük a fák állapotát, hogyha szükséges, akkor még azelőtt kivágásra kerüljenek, hogy balesetet okoznának.

– A kerékpárszerelőpont (Strandnál) karbantartása folyamatos problémákat okoz, mivel rendszeresen levágnak/leszerelnek róla szerszámokat. Ezért ott egy térfigyelő kamerát tervezünk elhelyezni.

– A vendéglátóhelyeken és a közterületeken a járványügyi szigorítások betartatása a Rendőrség és a Katonaság feladat, az Önkormányzat nem tud ilyen ügyekben hivatalosan eljárni.

– A közterületfelügyelő hivatalos és szabályos működésének (sajnos most nincs központi lehetőség újabb közterületfelügyelő képzésére) elengedhetetlen része, hogy a Pest Megyei Rendőrkapitánysággal történő szerződés is megkötésre kerüljön, ez folyamatban van.

– A Maros Kft új ügyvezetőjét megkértük, hogy számoljon be az eddigi tapasztalatokról. A személyes egyeztetés egyelőre nem lehetséges a járványügyi helyzet miatt.

– Fontosnak tartjuk, hogy a szomszéd településekkel együttműködve, közös erővel arra késztessük az ide látogató turistákat, hogy vonattal utazzanak hozzánk. Ez mindannyiunk érdeke!

– A HÉSZ (helyi építési szabályzat) végső elfogadása még előttünk áll, az elmúlt hetekben volt egyeztetés a DIMPI (Duna Ipoly Nemzeti Park) szakértőjével az általuk megfogalmazott észrevételekről. Amint megkapjuk írásban is az ott elhangzottakat, a végső döntés során azok figyelembevételével fogjuk véglegesíteni a szabályzatot.

– A Szálloda értékesítésével kapcsolatban: beérkeztek az ajánlatok az értékbecslésre. Remélem, hogy az előttünk álló héten határozatot tudok hozni arról is, hogy megrendeljem a legkedvezőbbet.

– A Művelődési Ház vizesblokk felújításának elindítása még előttünk áll. A kivitelező cégektől az árajánlat bekérése következik. Azon dolgozunk, hogy lehetőleg minél kevesebb további önerőt kelljen hozzátennünk a beruházáshoz. A múlt heti teljes zárás sajnos hátráltatta ennek az ügynek a menetét is.

– A Kerékpárút pályázat kivitelezésénél a közbeszereztetési háttér dokumentumok elkészítése történik. Sajnos itt is késedelmet okoz a járvány helyzet.

Lakossági Virágültetés:
Ezúton is szeretném megköszönni Bucsi Józsefnek, hogy pár héttel ezelőtt elindított egy városszépítő akciót! A vírushelyzet ellenére többen eljöttünk kaszálni, virágokat ültetni. Köszönöm azoknak, akik virágok felajánlásával, étellel, anyagi segítséggel vagy fizikai munkával segítették a hétvégi munkát.
Jó érzés, hogy újra megtapasztalhattuk a Nagymarosiak összefogását.

Vírushelyzet:
Bizonyára tapasztalják, hogy Nagymaroson is egyre erőteljesebben van jelen a koronavírus. Naponta kapjuk a híreket rokonokról, barátokról, ismerősökről, hogy elkapták, és sokan kórházba is kerültek. A héten a hivatal is bezárt, mivel a dolgozók több mint 70%-a beteg.
Még sosem volt ennél fontosabb, hogy a szabályokat betartsuk! Kérem, figyeljenek oda egymásra, idős szomszédaikra, karanténba kerülő ismerőseikre! Ha valakinek segítségre van szüksége, vegyük észre és fogjunk össze egymásért!
A város oldalán elérhető Dr. Kocsis István előadása a COVID-19 vakcinákról és Dr. Hajnal Katalin házi gyermekorvos tanácsai is. Kérem fogadják meg tanácsaikat!

Pályázat – BEADTUK!
Beadásra került a DECATHLON „Sportból a legtöbbet! 2021” c. pályázat, melyben az alsó iskola tornaszobájának belső faburkolatát, a tornaszoba hátsó falánál 2 szertár ajtót, és a tornaszoba bejáratánál lévő falnyílás ajtóval való beépítését, az udvaron lévő távolugró gödör és nekifutósáv felújítását tűztük ki célul, az iskola igazgatójával és testnevelés tanáraival egyeztetve. A projekt összköltsége: bruttó 6 149 715 Ft. Ez 100%-os támogatottságot jelent, és önerőt nem igényel.

ÚJSZÜLÖTTEK KÖSZÖNTÉSE
Ebben a hónapban is köszöntöttem a nagymarosi újszülött babákat egy kis ajándékcsomaggal és emléklappal. Felkerestem a februárban született gyermekek családjait is, természetesen figyelembe véve a vírushelyzetben ajánlott és kért egészségügyi előírásokat.

Bízom benne, hogy mielőbb rendeződik a COVID-19 helyzet! Kérem, hogy lehetőleg minél többen regisztráljanak védőoltásra, ezzel is tegyünk meg mindent a baj megelőzése érdekében!

Mindannyiuknak jó egészséget és eredményes munkát kívánok! Továbbra is várom észrevételeiket, meglátásaikat és közösségünk életét segítő javaslataikat!

Heinczinger Balázs, polgármester