93/2015. (V. 26.) számú határozat – A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Nagymarosi Rendőrőrse beszámolója

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

93/2015. (V. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Nagymarosi Rendőrőrse 2014. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. május 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző